a1

Μητροπολιτικός δήμος Adana

Ο δήμος περιλαμβάνει κυρίως αστικές υποδομές όπως χωροθέτηση, ύδρευση, αποχέτευση, μεταφορά, περιβάλλον και περιβαλλοντική υγεία, καθαριότητα και στερεά απόβλητα, αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, βοήθεια έκτακτης ανάγκης, διάσωση και ασθενοφόρα, αστική κυκλοφορία, ταφές και νεκροταφεία, αναδάσωση, πάρκο και πράσινες περιοχές, στέγαση, πολιτισμός και τέχνες, τουρισμό, νεολαία και αθλητισμό, κοινωνικές υπηρεσίες και βοήθεια, επαγγελματική εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων. Αναπτύσσει ή εφαρμόζει υπηρεσίες για την ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου. Ο μητροπολιτικός δήμος άνοιξε εστίες κατοικίας για πάνω από 50.000 άτομα που είναι γυναίκες και παιδιά και εργάζονται για μετανάστες από το 2011.

e5-1-225x200

Σύμπλεξις

Η Symplexis είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω δράσεων που συμβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες με λιγότερες ευκαιρίες. Η αποστολή της Symplexis είναι να αυξήσει την κοινωνική συνοχή μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις εστιάζοντας ενδυνάμωση και υποστήριξη των θυμάτων, ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

compass

Compass

Η COMPASS είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αυστρία με διαπολιτισμικό προσανατολισμό προκειμένου να προωθήσει την επαγγελματική, εκπαιδευτική και κοινωνικο-πολιτιστική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων που αποτελούνται κυρίως από μετανάστες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικοπολιτισμικά και εκπαιδευτικά εμπόδια στην Αυστρία. Προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών σε μετανάστες και πρόσφυγες που αναζητούν ευκαιρίες εξοπλισμού με δεξιότητες ειδήσεων και ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένταξη στην αγορά εργασίας στην περιοχή του Τιρόλου και επίσης έχουν κίνητρα να συμμετάσχουν στη χώρα υποδοχής ως ενεργός πολίτης. Προσφέρουν προγράμματα διά βίου μάθησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε διάφορες σχετικές υπηρεσίες ένταξης. Υποστηρίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι: Πληροφορίες (ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης, ευκαιρίες στο εξωτερικό κ.λπ.) Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική, νομική, θέματα αγοράς εργασίας, κ.λπ.) Βοήθεια (κατά τη διάρκεια φάσεων προσανατολισμού σταδιοδρομίας κ.λπ.) Επαγγελματική κατάρτιση / μαθήματα (χειροτεχνία, μαθήματα μέσων, κ.λπ.) Επικοινωνία (κοινωνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κ.λπ.)

a3

ΑΚΜΗ

H AKMI Katartisi Ekpaideusi ιδρύθηκε το 2000 και πιστοποιήθηκε ως Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έδρα την Αθήνα. Είναι μία ηγετική δύναμη στον τομέα της δια βίου μάθησης σε εθνικό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια και ένας από τους πρώτους οργανισμούς που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με τη δυνατότητα να εφαρμόσουν προγράμματα κατάρτισης επίπεδα σε όλα τα επίπεδα, από ταχύρυθμα σεμινάρια  έως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

a4

Sustainable Development Association

Η Sustainable Development Association
ιδρύθηκε στην Άγκυρα για να υποστηρίξει την εργασία βάσει δικαιωμάτων ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Τουρκία. Στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη προς υλοποίηση έως το 2030, η SDA διεξάγει δραστηριότητες σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης που αφορούν τους τομείς εργασίας και απασχολησιμότητας είναι: καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, εκπαίδευση υγιών ατόμων, ειδική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, καθαρό νερό και υγειονομικές συνθήκες, προσιτή και καθαρή ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων, βιώσιμες πόλεις και περιοχές διαβίωσης, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, κλίμα δράση, ειρήνη και δικαιοσύνη, συνεργασίες για στόχους και ζωή στο νερό και στη γη.Οι δραστηριότητές αυτές, στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες, παιδιά, νέοι, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι, επκεντρώνονται σε θεματικές όπως το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόληψη των συγκρούσεων και η ειρηνική ανάπτυξη πολιτικής, τα προγράμματα μείωσης της φτώχειας και περιφερειακής ανάπτυξης.