Στόχοι του έργου

  • Υποστήριξη μεταναστών με μικρή ή καθόλου εξειδίκευση προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές, ήπιες και διαπολιτισμικές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον Επισιτιστικό Τομέα, ο οποίος παρουσιάζει αυξανόμενες απαιτήσεις
  • Αξιολόγηση της πρότερης των μεταναστών και καθορισμός ενός ανανεωμένου συνόλου δεξιοτήτων που ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες του Επισιτιστικού Τομέα
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού που απευθύνεται στις ανάγκες των μεταναστών και των εκπαιδευτών τους.
  • Δημιουργία καλύτερων προοπτικών σταδιοδρομίας σε μετανάστες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον Επισιτιστικό Τομέα.
  • Αύξηση της απασχολησιμότητας των μεταναστών στον Επισιτιστικό Τομέα και να τον εξορθολογίσει μέσω επίσημων καναλιών απασχόλησης, προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας μακριά από τη λαθραία εργασία.
  • Ενδυνάμωση της συμπερίληψης των μεταναστών στις κοινωνίες της ΕΕ μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Δραστηριότητες του Έργου

Δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης της πρότερης γνώσης.
Αξιολόγηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των μεταναστών στον Επισιτιστικό Τομέα

Σχεδιασμός ενός Εκπαιδευτικού Σχήματος που διευκολύνει την ενσωμάτωση των Μαγειρικών Τεχνών και των Μεταναστών Εκπαιδευτικό υλικό προσανατολισμένο στους μετανάστες (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ομάδας στόχου με ή χωρίς προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες

Δραστηριότητες κατάρτισης για μετανάστες που θα περιλαμβάνουν δύο φάσεις.
Το υλικό και τα προγράμματα εκπαιδευτών και μεταναστών θα εφαρομοστούν πιλοτικά προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους και η ανταπόκρισή τους στις πραγματικές ανάγκες των μεταναστών

Δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης Αυτές οι βραχυπρόθεσμες κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και αφορούν εκπαιδευτές