a1

Adana Büyükşehir Belediyesi

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; polis, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; kentsel trafik; mezarlar ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; Konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmetler ve yardım, evlilik, meslek ve beceri edinimi; Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için hizmetler geliştirir veya uygular. Büyükşehir belediyesi, 2011’den beri kadın ve çocuk olan ve Göçmenler için çalışan 50.000’den fazla kişiye koruma evleri açmış ve 2011’den bu yana göçmenlerin sosyal entegrasyonu için yoğun çalışmalar sürdürmektedir.

e5-1-225x200

Symplexis

Symplexis, nüfusun en savunmasız kategorilerinde ve özellikle de daha az fırsata sahip olanlara odaklanan, aktif katılımı ve katılımı güçlendiren ve teşvik eden eylemler ve önlemler yoluyla herkes için eşit fırsatlar sağlamaya çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

compass

COMPASS ağırlıklı olarak ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitimsel engellerle karşılaşan göçmen ve mültecilerden oluşan dezavantajlı grupların mesleki, eğitimsel ve sosyo-kültürel entegrasyonunu teşvik etmek amacı ile kültürlerarası bir odak taşıyan kar amacı gütmeyen Avusturya’da kurulmuş bir kurumdur. Tirol bölgesindeki işgücü piyasasına dahil olmak için gerekli beceri ve yeterliliklere sahip olmak için fırsatlar arayan ve aynı zamanda ev sahibi ülkede aktif vatandaş olarak yer alma motivasyonuna sahip göçmen ve mültecilere yönelik bir takım hizmetler sunuyoruz. Göçmenleri ve mültecilerin entegrasyon hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve ayrıca uzun vadede profesyonel ve kişisel yaşamlarını desteklemek için yaşam boyu öğrenme konseptiyle çerçevelenmiş programlar sunuyoruz. Bu hizmetler temel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır. Bilgilendirme (yaygın eğitim fırsatları, yurt dışı fırsatları vb.) Danışmanlık (psikososyal, hukuk, iş piyasası vb.) Yardım (kariyer yönlendirme aşamalarında vb.) Mesleki eğitimler / kurslar (el sanatları, medya kursları vb.) İletişim (sosyal etkinlikler, boş zaman etkinlikleri vb.)

a3

AKMI

AKMI Katartisi Ekpaideusi, 2000 yılında kurulmuş ve Atina merkezli Ulusal Mesleki Eğitim Merkezi sertifikası almıştır. Yıllardır ülke çapında yaşam boyu öğrenme alanında lider bir güç olmuştur ve Ulusal Yeterlilikler ve Mesleki Rehberlik Örgütü (EOPPEP) tarafından Seviye 2 Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi olarak onaylanmış ilk kuruluşlardan biri olup, hızlı seminerlerden sertifikalı eğitim programlarına kadar birçokeğitim programlarını uygulayabilmektedir.

a4

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma için gerekli adımları atmak üzere hak temelli çalışmaları desteklemek amacıyla Ankara’da kuruldu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini, yani 2030 hedefleri ile uyumlu Küresel Hedeflerini benimsemiş ve bu hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütmektedir. Bu çerçevede, çalışma alanlarımızı oluşturan sürdürülebilir kalkınma hedefleri; yoksulluk ve açlıkla mücadele, sağlıklı bireylerin eğitimi, nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, barış ve adalet, su ve karadaki yaşam ve hedefler için ortaklıklardır. Kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin ve yaşlıların katıldığı faaliyetlerimizde çevre, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, eğitim, sağlık, çatışmayı önleme ve barışçıl politika geliştirme, yoksulluğun azaltılması ve bölgesel kalkınma projeleri ana alanlarımızı oluşturmaktadır.