Projenin Hedefleri

  • Mutfak sektörüne erişebilmek için gerekli olan yaşam becerileri ile kültürler arası beceri ve yeterlilikleri kazanmak için göçmenleri desteklemek
  • Göçmenlerin önceki öğrenmelerini değerlendirmek ve Mutfak Sektörünün mevcut taleplerine karşılık gelen yenilenmiş bir beceri setini belirlemek
  • Göçmenlerin ve eğiticilerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve materyalleri geliştirmek.
  • Mutfak Sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen göçmenlere daha iyi kariyer perspektifleri sunmak
  • Göçmenlerin Mutfak Sektöründe istihdam edilebilirliğini arttırmak ve kayıt dışı çalışmalardan daha yüksek bir koruma seviyesi sunarak resmi istihdam kanalları yoluyla düzene girmesini sağlamak
  • İşgücü piyasasına dahil olmaları yoluyla göçmenlerin AB toplumlarına entegrasyonunu artırmak

Projenin Temel Faaliyetleri

Öğrenme Öncesi Değerlendirme Yaklaşımının Raporlanması

Göçmenlerin mevcut becerilerini ve ihtiyaçlarını ölçme faaliyetidir.

Mutfak Sanatları ile Göçmenlerin Entegrasyonunu Kolaylaştıran Konsolide bir Eğitim Şeması Tasarımı

İhtiyaç tanımlanması sonrasında göçmenlere yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması ve online eğitim modülleri hazırlanması faaliyetidir.

Göçmenlere Yönelik İki Aşamalı Eğitim Faaliyetleri

Göçmenlere ve eğiticilerine yönelik eğitim materyallerinin uygulanması ve test edilmesi faaliyetidir.

Öğrenme / Öğretme / Eğitim Faaliyetleri

Yunanistan’da kısa süreli pilot eğitimin verilmesi faaliyetidir.